За РЕФОРМАТАв предучилищното и училищното образование
  reforma@mon.bgГорещ телефон за връзка     0878 15 65 43

Обръщение на г-жа Меглена Кунева,
заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и наукатаКвалификация


Полезна информация за квалификацията на учителите:

Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Кл. Охридски“
http://diuu.bg/training-diuu/diuu-courses/upcoming-diuu-courses/

Департамент за информация, квалификация и продължаващо обучение към ШУ „Епископ К. Преславски“
http://www.ittd.acad.bg/

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийския университет – Стара Загора
http://www.dipku-sz.net/

Център за развитие на човешките ресурси:
http://www.hrdc.bg/
info@hrdc.bg

НИОКСО:
http://www.niokso.bg/obucheniya

МОН:
http://www.mon.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.
http://sf.mon.bg/

Контакти


Въпроси за реформата може да задавате на електронна поща:

reforma@mon.bg


Отговорите на въпросите ще бъдат публикувани периодично.


Горещ телефон

 0878 15 65 43